Seranova Seramik

Kalite Anlayışımız

Seranova Seramik, kuruluşundan bu yana çağdaş ve katılımcı yönetim anlayışı ile müşteri memnuniyeti en üst düzeyde tutmayı hedef edinmiştir. 

Bu amaçla oluşturulan Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi şirketimiz ve çalışanları için vazgeçilmez kuraldır. 

Üretimde, yasal mevzuatlara ve standartlara uygun üretim yapmakla birlikte, kalite ve estetiği de hedef edinen Seranova seramik, doğal çevrenin korunması ve çevre bilincinin yayılması için çalışmayı da ayrıca toplumsal bir görev sayar.