Seranova Seramik

Çevre Anlayışımız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ SERANOVA SERAMİK olarak, aşağıda sıralanan yükümlülükleri, çevreye duyarlılığımızın bir gereği olarak görmekteyiz. 

  • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklere belirlenen standartları sağlamak 
  • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek. 
  • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak 
  • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak. 
  • Bir Çevre Yönetim Sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak. 
  • Çevrenin korunması ile ilgiliolarak tüm personelin eğitimini sağlamak. 
  • "ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ'nin tüm gereklerini yerine getirmek. 
  • İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve taşeronlarımıza da sistemimize benzer çevresel standartları ! uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak. 
  • Sadece çevreyi korumakla kalmayıp, çevrenin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılmak. 
  • Çevre ile ilgili projeler oluşturmak ve/veya oluşturulan projeleri desteklemek