Seranova Seramik | Seramiğin parlayan yıldızı...
Seranova Seramik Carna Seranova Seramik Castle Seranova Seramik Chipping Seranova Seramik Grace Seranova Seramik idole

Çevre Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ SERANOVA SERAMİK olarak, aşağıda sıralanan yükümlülükleri, çevreye duyarlılığımızın bir gereği olarak görmekteyiz. 

  • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklere belirlenen standartları sağlamak 
  • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek. 
  • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak 
  • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak. 
  • Bir Çevre Yönetim Sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak. 
  • Çevrenin korunması ile ilgiliolarak tüm personelin eğitimini sağlamak. 
  • "ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ'nin tüm gereklerini yerine getirmek. 
  • İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirmetimize mal ve hizmet veren teslimatçılanmıza ve taşeronlarımıza da sistemimize benzer çevresel standartları ! uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak. 
  • Sadece çevreyi korumakla kalmayıp, çevrenin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılmak. 
  • Çevre ile ilgili projeler oluşturmak ve/veya oluşturulan prıjeleri desteklemek